Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (244/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Obwieszczeniem o wygaśnięciu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/Budowlanych 3B. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 170/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 czerwca 2016 r w sprawie trybu i zasad udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji celowych dla włocławskich uczelni wyższych z budżetu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 169/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/19 o powierzchni 0,0119 ha (Obręb 0880 Włocławek KM 88), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 168/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 15/127o powierzchni 0,0030 ha (Obręb 0870 Włocławek KM 87) i nr 20/18 o powierzchni 0,0151 ha (Obręb 0880 Włocławek KM 88), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (264/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (263/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (262/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (261/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (243/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wymianie, remoncie, budowie lub przebudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku” na terenie działek nr 24/2, 24/1, 25, 33, 43/2 obręb Michelin KM 13; dz. nr 37 obręb Michelin KM 2; dz. nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 1. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zgromadzenie publiczne W dniu 18 czerwca 2016r. o godz. 10.30 wyprowadzeniem pocztów sztandarowych z Katedry i przemarszem orszaku leśników i myśliwych ulicami miasta Włocławka, rozpocznie się impreza plenerowa w Parku im. Henryka Sienkiewicza w ramach obchodów pn. „Kujawsko – Dobrzyński Dzień Kultury Leśnej i Łowieckiej”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (3/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (242/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 502 503 504 505 506 604 605 »