Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.05.2016 Elżbieta Łyzińska – Przedszkole Publiczne Nr 29 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Arkadiusz Nowodworski – Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej SP z o. o – Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Piotr Człapiński – Zespół Szkół Elektrycznych – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Joanna Michalska – Przedszkole Publiczne Nr 26 – Dyrektor Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę (197/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (196/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Decyzja (175/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (195/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/52/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w zakresie działań Prezydenta Miasta Włocławek związanych z wszelkimi sprawami dotyczącymi Spółki Zieleń Miejska spółka z o.o. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/51/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/50/2016 Rady Miasta Włocławek zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/49/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27 Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała nr XVIII/47/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek. Szczegóły
« 1 2 503 504 505 506 507 581 582 »