Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Raport o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (1/rap/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (200/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (17/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2016 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (16/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (199/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (230/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (198/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (229/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 15/62, 15/106 obręb Włocławek KM 87 przy ulicy Celulozowej 23/23a we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Zarządzenie nr 145/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87, oznaczonej jako działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Zarządzenie nr 144/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Zarządzenie nr 143/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 maja 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : Armii Krajowej 2, działka nr 92/11 KM 106 o pow. 52,00 m2, Toruńskiej , część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 18,00 m2 , Kaliskiej 32/36 , część działki nr 90/20 KM 54 o pow. 22,00 m2. Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach :Kapitulnej ( Gajowej) , część działki nr 1/13 KM 67 o pow. 60,00 m2 , Aleja Chopina , część działki nr 1/29 KM 110 o pow. 36,00 m2 Szczegóły
Artykuł 13.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6 – 8 dz. nr 116/128 KM 32 Szczegóły
« 1 2 504 505 506 507 508 593 594 »