Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie działki nr 58 obręb Włocławek KM 31 położonej przy ul. Hutniczej 5/7 we Włocławku, dla potrzeb zadania „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Hutnicza 5/7 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie zawiadamiam, iż w dniu 15 kwietnia 2016 r. Prezydent Miasta Włocławek wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mielęcin we Włocławku w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zarządzenie nr 115/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 kwietnia 2016 r.w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Jana Butlewski – Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Elżbieta Wojciechowska – Zespół Szkół nr 7 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Maria Radzikowska – Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli – Kierownik Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (170/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Małgorzata Dudzińska – Szkoła Podstawowa Nr 3 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Karolina Taźbierska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Dział Dodatków Mieszkaniowych – Starszy referent Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV dł. 169 m zasilającej budynki mieszkalne wielorodzinne na działce nr 34/3 przy ul. Wilgi we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Agnieszka Białopiotrowicz – Urząd Miasto Włocławek – Wydział Edukacji – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 116/108 KM 32. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 2 i 6. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV długości 129 m zasilającej budynki mieszkalne na działce nr 42/21 przy ulicy Krzemowej we Włocławku Szczegóły
« 1 2 504 505 506 507 508 579 580 »