Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku Ocena Obszarowa Jakości Wody Dla Miasta Włocławek za rok 2015 Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zarządzenie nr 124/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Zgromadzenie publiczne Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (202/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (201/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (200/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Iwona Piszczek – MOPR – Działa Świadczeń Rodzinnych – Inspektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Katarzyna Lewandowska – MOPR – Specjalista Pracy Socjalnej Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Alicja Krysińska – MOPR – Działa Świadczeń Rodzinnych – Kierownik Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Katarzyna Jóźkiewicz – MOPR – Działa Świadczeń Rodzinnych – Inspektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Iwona Maciejewska – MOPR – Inspektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Tomasz Wrześniewski – MOPR – Inspektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Dorota Brykner – Przedszkole Publiczne Nr 32 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Piotr Kucharski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 04.05.2016 Joanna Gębka – Przedszkole Publiczne Nr 30 – Dyrektor Szczegóły
« 1 2 505 506 507 508 509 584 585 »