Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2016 Anna Wyborska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zarządzenie Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kościelnej, oznaczonej jako działka nr 13/4 KM 09 o pow. 0,0087 ha Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (85/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (84/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych we Włocławku, ul. Wieniecka 17 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (89/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Linia energetyczna wraz z transformatorem dwuuzwojeniowym 220/100 kV (10/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie instalacji innej niż energetyczna o nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt opalanej paliwem gazowym (9/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2016 Zgłoszenie zmian w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych (8/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/27/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie przekazania wniosku Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/26/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIV/174/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A.Z. na działanie Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Uchwała nr XVI/25/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
« 1 2 533 534 535 536 537 581 582 »