Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4 dz. nr 116/137 KM 32 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (126/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (142/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (125/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek na usunięcie drzew/krzewów (141/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (139/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 97/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 96/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 42/153 KM 29 o pow. 344,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 95/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Niecałej 2, stanowiącej część dz. nr. 23 KM 42 o pow. 100,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 94/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej, stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 93/2016 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 7 kwietnia 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
« 1 2 533 534 535 536 537 593 594 »