Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (98/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (92/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu skupu złomu metali kolorowych i stalowego na terenie przy ul. Obwodowej 12/16 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2016 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (91/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (97/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie Nr 61/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2016 roku. Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.03.2016 Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (96/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (95/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 59/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Borowskiej, oznaczonej jako działki: nr 1/196 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/197 KM 58 o pow. 0,0034 ha, nr 1/198 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/199 KM 58 o pow. 0,0070 ha, nr 1/200 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/201 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/202 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/203 KM 58 o pow. 0,0044 ha, nr 1/204 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/205 KM 58 o pow. 0,0023 ha, nr 1/206 KM 58 o pow. 0,0040 ha, nr 1/207 KM 58 o pow. 0,0064 ha, nr 1/208 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/209 KM 58 o pow. 0,0014 ha, dz. nr 8/8 KM 58 o pow. 0,0114 ha, dz. nr 8/9 KM 58 o pow. 0,0015 ha, 8/10 KM 58 o pow. 0,0085 ha, 8/11 KM 58 o pow. 0,0032 ha, 8/12 KM 58 o pow. 0,0015 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 11/46 o pow. 0,0708 ha, 11/53 o pow. 0,0450 ha, 11/54 o pow. 0,0259 ha, 11/56 o pow. 0,0590 ha oraz 11/57 o pow. 0,0282 ha w obrębie Włocławek KM 94, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Projekty Uchwał pod obrady XVII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 533 534 535 536 537 581 582 »