Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GOK01 – Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK10 – Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK09 – Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK08 – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK07 – Wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu/w drodze bezprzetargowej na okres lat trzech/powyżej lat trzech Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK06 – Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK05 – Przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK04 – Zbycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK03 – Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Włocławek, miasta na prawach powiatu Włocławek lub Skarbu Państwa Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK02 – Zbycie gruntu w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.03.2016 GMK01 – Bonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu wytwornicy solanki ze zbiornikiem solanki na terenie bazy PGK Saniko Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2016 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (86/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Anna Wyborska – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zarządzenie Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kościelnej, oznaczonej jako działka nr 13/4 KM 09 o pow. 0,0087 ha Szczegóły
« 1 2 534 535 536 537 538 580 581 »