Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Intra Logistic SA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (101/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (106/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (100/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (105/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Anna Walczak – Zespół Szkół nr 4 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (104/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (103/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.03.2016 Podinspektor ds. ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.03.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2016 Postanowienie o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (3/post/2016) Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w: rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej Szczegóły
Artykuł 22.03.2016 Informacja dla obszarów położonych w: rejonie Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej, ul. Mielęcińskiej, ul. Letniej, ul. Kaletniczej i Zakładu Karnego oraz ul. Cienistej, ul. Wilgi, ul. Łubinowej i ul. Ustronnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.03.2016 Budowa parkingów na terenie miasta Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (102/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 535 536 537 538 539 590 591 »