Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA14 – Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA13 – Postępowanie w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA12 – Postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA11 – Postępowanie w sprawie wniosku pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA10 – Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA09 – Postępowanie w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA08 – Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA07 – Postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA06 – Zaświadczenie o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub opinia odnoście możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA05 – Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA04 – Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA03 – Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA02 – Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA01 – Wypis i/lub wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 40/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19 Szczegóły
« 1 2 535 536 537 538 539 571 572 »