Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2016 Zarządzenie Nr 112/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (148/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Decyzja o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (147/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Zarządzenie Nr 110/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Zielnej i Zielnej 43, oznaczonej ewidencyjnie numerem działek: 59/2, 59/6, 59/26 o łącznej pow. 0,9276 ha (Włocławek KM 112/1). Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Monika Manke – Durma – Szkoła Podstawowa nr 18 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Anna Borkowska – Przedszkole Publiczne Nr 27 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Anna Piętka – Urząd Miasta Włocławek – Kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 21A Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (146/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 2 drzew (164/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (145/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie 5 drzew (163/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (162/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (161/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, organizacji i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Włocławku Szczegóły
« 1 2 536 537 538 539 540 603 604 »