Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2016 Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (111/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali technologicznej przy ul. Papieżka we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (4/post/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (110/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (116/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia postępowania w związku z przekazaniem zadań z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 V Miejska Olimpiada Obrony Cywilnej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulnej (Gajowej), stanowiącej część działki nr 1/13 KM 67 o pow. 60,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 83/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły” Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 78/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Maria Burnecka – Miejski Zespół Żłobków we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (109/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 537 538 539 540 541 593 594 »