Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.02.2016 Jan Sieraczkiewicz – Ośrodek Sportu i Rekreacji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (42/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – stanowisko nr 1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2016 Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji, Referat Planowania, Realizacji i Nadzoru Inwestycji – stanowisko nr 2 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM01A – Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM12 – Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM11 – Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM10 – Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru na prowadzenie przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM09 – Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM08 – Wydawanie zaświadczeń na wykonanie krajowego przewozu na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07G – Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07F – Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia lub przywrócenie cofniętego uprawnienia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07E – Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej dla kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07D – Wydawanie wtórnika / zmiana danych prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07C – Wymiana zagranicznego prawa jazdy na krajowe Szczegóły
« 1 2 548 549 550 551 552 581 582 »