Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM10 – Wymagania do uzyskania wpisu do rejestru na prowadzenie przez przedsiębiorców ośrodka szkolenia kierowców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM09 – Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM08 – Wydawanie zaświadczeń na wykonanie krajowego przewozu na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07G – Wydanie / przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07F – Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia lub przywrócenie cofniętego uprawnienia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07E – Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej dla kierowcy wykonującego transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07D – Wydawanie wtórnika / zmiana danych prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07C – Wymiana zagranicznego prawa jazdy na krajowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07B – Wydawanie międzynarodowych praw jazdy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07A – Wydawanie praw jazdy / pozwoleń na kierowanie tramwajem Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM07 – Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM06 – Wydawanie uprawnień diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM05 – Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM04 – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM03 – Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Szczegóły
« 1 2 557 558 559 560 561 590 591 »