Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM02 – Rejestracja pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM01 – Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Zarządzenie nr 35/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 74/9 o powierzchni 0,0057 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 14a i Sienkiewicza 27 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST07 – Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST06 – Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST05 – Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST04 – Wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST03 – Wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST02 – Wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 ST01 – Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (41/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (1/post/2016) Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Skorowidz Zarządzeń Prezydenta Miasta Włocławek – 2015 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa dwupniowego gat. topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 Szczegóły
« 1 2 558 559 560 561 562 590 591 »