Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2016 Plan audytu na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Zasady postępowania ludności w przypadku zagrożenia powodziowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (52/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (51/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (50/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego w sprawie ukonstytułowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Instrukcja o postępowaniu mieszkańców Włocławka na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA22 – Postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu mieszkalnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA21 – Ustanowienie społecznego opiekuna zabytków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA20 – Umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA19 – Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA18 – Postępowanie w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA17 – Postępowanie w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA16 – Postępowanie w sprawie o przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu (osoby) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA15 – Postępowanie w sprawie wydania dziennika budowy Szczegóły
« 1 2 569 570 571 572 573 603 604 »