Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 15/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 12/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (2/zglo/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (25/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 20.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Łanowej na działkach nr 30, 31/7, 33, 34 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.01.2016 Zarządzenie nr 14/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.01.2016 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.01.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (1/zglo/2016) Szczegóły
Artykuł 20.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew uschniętych gatunku wiąz i olsza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10 – 12 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (24/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (21/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO18 – Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO17 – Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego Szczegóły
« 1 2 569 570 571 572 573 590 591 »