Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S27 – Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S26 – Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S25 – Udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S24 – Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S23 – Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S22 – Pozwolenie zintegrowane Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S21 – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S20 – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S19 – Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S12 – Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S11 – Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S09 – Wydawanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S07 – Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S06 – Wydawanie zezwolenia na zbieranie odpadów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.03.2016 S05 – Poświadczenie oświadczeń dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym Szczegóły
« 1 2 578 579 580 581 582 631 632 »