Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC08 – Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC07 – Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC06 – Wpisanie do ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC05 – Zmiana imienia lub nazwiska Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC04 – Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC03 – Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC02 – Sporządzenie aktu zgonu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC01 – Sporządzenie aktu małżeństwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (35/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 26/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły” Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek topola z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 9 Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek wierzba z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 11 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (35/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (34/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (33/wnio/2016) Szczegóły
« 1 2 581 582 583 584 585 603 604 »