Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO17 – Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO16 – Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO15 – Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO14 – Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO13 – Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO12 – Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO11 – Wydanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO10 – Wydanie dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO08 – Wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO07 – Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO06 – Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO05 – Uznanie osoby z kartą powołania lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO02 – Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO01 – Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 584 585 586 587 588 602 603 »