Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO10 – Wydanie dowodu osobistego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO08 – Wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO07 – Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO06 – Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO05 – Uznanie osoby z kartą powołania lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO02 – Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 19.01.2016 SO01 – Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. świerk i grochodrzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowa 15 Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Małgorzata Zawadzka – Pietruszewska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Monika Szubska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Renata Ostrowska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Monika Mosakowska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Anna Łykowska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Akty prawne 18.01.2016 Uchwała nr XV/10/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W.B. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
« 1 2 585 586 587 588 589 603 604 »