Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (20/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (18/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (19/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (17/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (18/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (16/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.01.2016 Zarządzenie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. Zasady i tryb postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (15/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (14/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 15.01.2016 Informacja dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Zarządzenie Nr 9/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 14.01.2016 Zarządzenie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM10 – Duplikat decyzji (wydanej w latach 1989 – 2011) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM09 – Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 14.01.2016 RM08 – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Szczegóły
« 1 2 586 587 588 589 590 602 603 »