Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA02 – Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.02.2016 UA01 – Wypis i/lub wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 40/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 39/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (49/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (48/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (46/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Plan działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Harmonogram szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej miasta Włocławek na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Program szkolenia obronnego miasta Włocławek na lata 2016 – 2018 Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Plan Działania Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie realizacji zadań obronnych na terenie miasta Włocławek na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Wytyczne Prezydenta Miasta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 10 lutego 2016 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (44/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (43/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 599 600 601 602 603 632 633 »