Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnej Olgi Krut-Horonziak z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnego Dariusza Jaworskiego z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnego Jarosława Hupało z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnej Marioli Gawłowskiej z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnego Janusza Dębczyńskiego z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnego Jarosława Chmielewskiego z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnej Agnieszki Chmielewskiej z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Interpelacje Radnego Damiana Chełminiaka z obrad XIII sesji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 04.12.2015 Zarządzenie nr 353/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2015 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Szczegóły
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia trzeciego centrum powiadamiania ratunkowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała nr XIII/110/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.G na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała nr XIII/109/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała nr XIII/108/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny” Szczegóły
« 1 2 601 602 603 604 »