Petycja Stowarzyszenia „Teraz My” dotycząca wyodrębnienia w porządku obrad sesji punktu, który zawierałby możliwość wypowiedzi dla mieszkańców Włocławka.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian