Petycja Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dotycząca przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami transportu publicznego osobom, które świadczyły pracę po 1956r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia1989r., lub które nie wykonywały pracy w okresie przed 4 czerwca 1989r. na skutek represji politycznych.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian