Planowany porządek obrad V sesji młodzieżowej Rady Miasta Włocławek dnia 19 marca 2018 roku

Data: 19 marca 2018r.

Godzina: 14.00

Miejsce: Urząd Mista Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 5

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

1. Sprawy organizacyjne

a) otwarcie sesji
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie protokołu z obrad IV sesji
d) zmiany do porządku obrad V sesji.

2. Debata nad składem osobowym oraz kierunkami prac komisji stałych Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
3. Debata w sprawie organizacji akcji „MRM dla malucha”.
4. Debata nad organizacją spotkania dla uczniów włocławskich szkół z osobą związaną ze środowiskami kombatanckimi.
5. Debata w sprawie organizacji spotkania z przedstawicielami środowiska kultury i sztuki – pierwszy dzień wiosny.
6. Debata w sprawie organizacji dnia dziecka wraz z innymi podmiotami.
7. Debata oraz uchwała w sprawie organizacji dnia sportu.
8. Debata nad prowadzonymi działaniami MRM Włocławek.
9. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian