Planowany porządek obrad VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek

Data: 26 marca 2018 r.

Godzina: 14.00

Miejsce: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 5

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

 1. Sprawy organizacyjne.a) otwarcie sesji
  b) stwierdzenie quorum
  c) przyjęcie protokołu z obrad V sesji
  d) zmiany do porządku obrad VI sesji.
 1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnej Oliwi Gromadzkiej.
 2. Uchwała w sprawie uzupełnia mandatu Radnego Młodzieżowej Rady Miasta
  Włocławek przez Dawida Jatczaka .
 3. Ślubowanie Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji – Dawida
 4. Wybór wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji oraz uchwała w tej sprawie.
 5. Debata oraz uchwała w sprawie wskazywania wydatków Rady Miasta Włocławek -bilety MPK Włocławek dla uczniów szkół średnich.
 6. Debata oraz uchwała w sprawie podniesienia bezpieczeństwa w okolicach Zielonego Rynku.
 7. Debata oraz uchwała w sprawie wskazywania kierunków wydatków Rady Miasta
  Włocławek – budżet Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek.
 8. Debata oraz uchwala w sprawie organizacji parady Schumana,
 9. Debata oraz uchwała w sprawie przedstawienia projektu wyborców MRM Włocławek Radzie Miasta Włocławek.
 10. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
 11. Informacje i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian