Planowany porządek obrad VIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek

Data: 12 kwietnia 2018r.

Godzina: 15.00

Miejsce: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, sala nr 5

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

 1. Sprawy organizacyjne,
  a) otwarcie sesji
  b) stwierdzenie quorum
  c) przyjęcie protokołu z obrad VII sesji
  d) zmiany do porządku obrad VIII sesji.
 1. Debata nad składem osobowym oraz kierunkami prac komisji stałych Młodzieżowej
  Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
 2. Uchwała w sprawie powołania Komisji problemowej stałej – Komisji Etyki.
 3. Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Etyki.
 4. Debata w sprawie organizacji parady „Schumana”.
 5. Losowanie krajów dla włocławskich szkół w zw. z paradą „Schumana”.
 6. Debata w sprawie organizacji dnia dziecka wraz z innymi podmiotami.
 7. Debata nad prowadzonymi działaniami MRM Włocławek.
 8. Debata nad kierunkami działań Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII.
 9. Informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian