Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-12-05
  • Termin składania dokumentów2019-12-16
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
   c) obywatelstwo polskie;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. preferowany kierunek wykształcenia: administracyjne, ekonomiczne lub inne przydatne na stanowisku pracy;
   b. znajomość: programu komputerowego Microsoft Word, Microsoft Excell, Power Point;
   c. mile widziane umiejętności obsługi programu Mdok – System obsługi spraw i dokumentów;
   d. staż pracy – doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku mile widziane;
   e. umiejętności zawodowe: umiejętność stosowania przepisów prawa;
   f. inne: sprawne organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych, komputera;
   g. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, sprawność, właściwa postawa etyczna, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Sylwia Owoc, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Sylwia Owoc podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor
   ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian