Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-13
  • Termin składania dokumentów2020-01-23
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Kodeks cywilny, ustawy
   o Krajowym Zasobie Nieruchomości, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
   o samorządzie gminnym;
   c) obywatelstwo polskie;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowepredyspozycje osobowościowe: umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność, sumienność, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w zespole, zdolność planowania i organizowania pracy, postawa etyczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPan Bartosz Piotr Bryliński, zamieszkały we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPan Bartosz Piotr Bryliński podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektor ds. obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian