Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów – Referat Rachunku Gminy i Sprawozdawczości

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Finansów - Referat Rachunku Gminy i Sprawozdawczości
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansów - Referat Rachunku Gminy i Sprawozdawczości
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-05-21
  • Termin składania dokumentów2020-06-01
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) znajomość przepisów z zakresu: ustawy o rachunkowości, ustawy
   o finansach publicznych, rozporządzenia w sprawie ochrony wartości pieniężnych,
   c) niekaralność za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) obywatelstwo polskie;
   f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   g) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane;
   b. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
   c. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, bezstronność, dokładność, sumienność, umiejętność organizowania pracy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian