Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Gospodarki Miejskiej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-08-03
  • Termin składania dokumentów2018-08-17
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe,
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość przepisów: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
   2) zdolność oraz umiejętność stosowania przepisów,
   3) znajomość obsługi komputera, umiejętność korzystania z aplikacji biurowych,
   4) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, właściwa postawa etyczna, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Ewa Furmankiewicz, zamieszkała w miejscowości Brześć Kujawski.

  • Uzasadnienie wyboruPani Ewa Furmankiewicz podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektora w Wydziale Gospodarki Miejskiej. Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian