Pomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej

    • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
    • Numer ogłoszenia:Brak
    • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
    • Wydział:Gospodarki Miejskiej
    • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
    • StanowiskoPomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej
    • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony
    • Ilość etatów1 etat
    • Data ogłoszenia2018-09-11
    • Termin składania dokumentów2018-09-14
    • Sposób składania dokumentówOsobiście
    • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
    • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie;
      b) obywatelstwo polskie;
      c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
      d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
      e) nieposzlakowana opinia.
    • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweBrak
    • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
    • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
    • Lista wybranych kandydatówPani Joanna Bielecka, zamieszkała we Włocławku.
    • Uzasadnienie wyboruPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi, na stanowisko Pomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej została wybrana Pani Joanna Bielecka, zamieszkała we Włocławku.
    • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian