Pomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Gospodarki Miejskiej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-09-11
  • Termin składania dokumentów2018-09-14
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweBrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Joanna Bielecka, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi, na stanowisko Pomoc Administracyjna w Wydziale Gospodarki Miejskiej została wybrana Pani Joanna Bielecka, zamieszkała we Włocławku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian