Porządek obrad II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek

Data: 30.01.2018 r.

Godzina: 14.00

Miejsce: sala nr 302 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13

Prowadzący obrady: Przewodniczący Jakub Adam Lewandowski

  1. Sprawy organizacyjne.

a) otwarcie sesji

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie protokołu z obrad I sesji

d) zmiany do porządku obrad II sesji.

  1. Debata nad powołaniem, składem oraz kierunkami prac komisji stałych Młodzieżowej Rady Miasta Włocławek VIII kadencji.
  1. Informacje i komunikaty.
  1. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian