Porządek obrad komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbywającego się 9 marca 2018 roku

W uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 marca br. o godzinie 13.00 w sali nr 302 Urzędu Miasta odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu z dnia 2 lutego 2018 r.
  3. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
  4. Opinia do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2018.
  5. Wolne wnioski i zapytania.

Informacje

Rejestr zmian