Porządek obrad komisji Ds Rewitalizacji odbywającego się 2 października 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 2 października 2017r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
• otwarcie posiedzenia
• stwierdzenie quorum
• przyjęcie protokołu 4/2017 z dnia 20 czerwca 2017
• zmiany porządku obrad

2. Informacja na temat przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

3. Ustna informacja na temat wypracowanych propozycji rozwiązań przez 10 grup tematycznych i wyciągniętych wniosków przez moderatorów, które zostały wykorzystane w pracy Zespołu Strategicznego składającego się z ekspertów z różnych dziedzin, pracowników Magistratu oraz jednostek podległych i radnych.

4. Ustna informacja na temat propozycji zgłoszonych w Budżecie Obywatelskim na rok 2018, które odnoszą się do obszaru miasta objętego Gminnym Programem Rewitalizacji.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian