Porządek obrad komisji Ds Rewitalizacji odbywającego się 27 marca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  27 marca  2017r. o godz. 08:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

· otwarcie posiedzenia

· stwierdzenie quorum

· przyjęcie protokołu 1/2017 z dnia 8 marca 2017

· zmiany porządku obrad

2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek.

3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian