Porządek obrad komisji ds. Rewitalizacji odbywającego się 8 marca 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  8 marca 2017r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • zmiany porządku obrad
  1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Ds. Rewitalizacji.
  2. Opracowanie założeń pracy komisji.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zakończenie obrad Komisji.

 

Informacje

Rejestr zmian