Porządek obrad komisji Edukacji odbywającej się 16 stycznia 2018 roku

Dnia 16 stycznia br. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
  a) otwarcie obrad,
  b) stwierdzenie quorum,
  c) przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 18 grudnia 2017 r.,
  d) zmiany do porządku obrad.
 2. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian