Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 12 kwietnia 2018 roku

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 12 kwietnia  2018r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
 • otwarcie posiedzenia
 • stwierdzenie quorum
 • przyjęcie protokołu 3/2018 z dnia 20 marca 2018r.
 • przyjęcie protokołu 4/2018 z dnia 27 marca 2018r.
 • zmiany porządku obrad
 1. Informacja na temat:
 • Prowadzonej profilaktyki w zakresie szeroko rozumianej przemocy ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie i procedury „Niebeska Karta” oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wraz z pokrewnymi zagadnieniami – Profilaktyka i Rozwiązywanie problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w roku 2017.
 1. Sprawozdanie Miasta Włocławek za rok 2017.
 2. Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania.
 3. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji  doraźnej do opracowania projektu zmian do Statutu Miasta Włocławek
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian