Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywających się 16 października 2018 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 16 października 2018r. o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia,
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokołu 9/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
  • zmiany porządku obrad.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających.
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian