Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 18 grudnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  18 grudnia 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 12/2017 z dnia 20 listopada 2017r.
  • zmiany porządku obrad
  1. Informacja na temat „Przygotowania służb do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku”,
  2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian