Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 20 września 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  20 września 2017r. o godz. 09:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Włocławku ul. Płocka 7a

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 23.08.2017r.,
d) zmiany do porządku obrad.

2. Informacja Komendantów o realizacji we Włocławku zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta Włocławek w I półroczu 2017 roku.
3. Przygotowanie sił i środków komendy Miejskiej PSP we Włocławku do działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie operacyjnym miasta Włocławek.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian