Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 24 maja 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  24 maja 2017r. o godz. 08:30 w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1.  Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 19.04.2017r.,

d) zmiany do porządku obrad.

2. Zagrożenia związane z  afrykańskim pomorem świń.

3. Program prewencyjny skierowany do kobiet pn. „Kobieta Bezpieczna”, w ramach, którego przekazywana jest wiedza z zakresu prawa, psychologii, przemocy domowej, pierwszej pomocy przedmedycznej  i samoobrony.

4. Analiza oraz wypracowanie opinii o Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok w oparciu o przedłożony materiał sprawozdawczy

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian