Porządek obrad komisji Porządku Prawnego i Publicznego odbywającego się 29 stycznia 2018 roku

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r. o godz. 1100  w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku ul. Okrężna 25.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 13/2017 z dnia 18 grudnia 2017
  • zmiany porządku obrad
  1. Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta na Prawach Powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2017rok.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Porządku Prawnego i Publicznego za rok 2017.
  3. Plan Pracy Komisji Porządku Prawnego i Publicznego na 2018 rok
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian