Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 18 kwietnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu  18 kwietnia 2017r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 23-03-2017r.

d) zmiany do porządku obrad.

2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli jednostek budżetowych Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych za 2016 rok.

3.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian