Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 19 października 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 19 października 2017r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20 .

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 6 z dnia 22.08.2017r.

d) zmiany do porządku obrad.

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian