Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 22 sierpnia 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20 .

Proponowany porządek obrad:

Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 06.06.2017r.

d) zmiany do porządku obrad.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian