Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 23 listopada 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 23 listopada 2017r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20 .

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 7 z dnia 19.10.2017r.
d) zmiany do porządku obrad.

2.  Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok.

3.   Rozpatrzenie i podjęcie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej na lata 2018-2028.

4.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian