Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 23 maja 2017 roku

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 23 maja 2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 18-04-2017r.

d) zmiany do porządku obrad.

2.  Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2016 rok.

3.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Informacje

Rejestr zmian