Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającego się 23 marca 2018 roku

Dnia 23 marca br. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 1 z dnia 02.02.2018r.
d) zmiany do porządku obrad.

2. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

3.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian