Porządek obrad komisji Rewizyjnej odbywającej się 24 sierpnia 2018 roku

W dniu 24.08.2018r. o godz. 13:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad,
  b) stwierdzenie quorum,
  c) przyjęcie protokołu nr 5 z dnia 05.06.2018r.,
  d) zmiany do porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty
  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunkówdopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Informacje

Rejestr zmian