Porządek obrad LII sesji Rady Miasta Włocławek

W dniu 19 października 2018 r. o godz. 11.45 w Klubie Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 we Włocławku odbędą się obrady LII uroczystej sesji Rady Miasta Włocławek.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Powitanie Radnych i zaproszonych gości.
  2. Hymn w wykonaniu Chóru Canto.
  3. Hejnał z wieży na Starej Remizie.
  4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Włocławek – odzyskanie niepodległości – rys historyczny.
  5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek – podsumowanie prac Rady Miasta.
  6. Występ Chóru Canto.
  7. Uroczyste podpisanie Deklaracji Niepodległości.
  8. Podziękowania.
  9. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian